Spring naar de content

Vergoeding van onze zorg

De zorg die u ontvangt van ZorgBrug wordt vergoed. Afhankelijk van welke zorg u heeft ontvangen kan de zorg bijvoorbeeld worden vergoed door het Persoonsgebonden Budget (PGB), de wet Langdurige Zorg of uw zorgverzekeraar.

Indien u een huisbezoek of een telefonisch consult heeft met een gespecialiseerd verpleegkundige, kan het zijn dat dit valt onder de vergoeding van wijkverpleging. Deze kosten komen niet ten laste van uw eigen risico. U ziet dit op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar als een declaratie van Vierstroom Zorgthuis. ZorgBrug is een kleine organisatie voor gespecialiseerde verpleging, waarvan de facturatie verloopt via Vierstroom Zorg Thuis. Dit is de reden waarom u op uw declaratie Vierstroom Zorg Thuis vermeld ziet staan, wanneer u zorg heeft ontvangen van ZorgBrug.

Experiment bekostiging
Vierstroom Zorg Thuis heeft met verschillende zorgverzekeraars een experiment gestart voor de bekostiging van wijkverpleging. In plaats van een financiering per prestatie en tijdseenheid is er een afspraak gemaakt voor een vast bedrag per cliënt per maand. De verwachting is dat het experiment een bijdrage levert aan het verminderen van de administratieve lasten, zodat de organisatiekosten minder worden en er meer financiering aan de daadwerkelijke zorg kan worden besteed. Het experiment heeft geen gevolgen voor de toegang tot zorg of de ingezette zorg in vergelijking met cliënten die niet onder het experiment vallen. Op uw declaratie ziet u een vast bedrag staan, ongeacht of u enkel een kort moment van zorg of intensieve zorg heeft ontvangen in de betreffende maand.

Afspraken op de polikliniek en op de verpleegafdeling worden niet apart gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Deze vindt u niet terug op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar.KOM IN CONTACT

    CONTACT
Zorgbrug logo
Cookies op zorgbrug.nl

Zorgbrug is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

zorgbrug.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.