Spring naar de content

Regiefunctie voor complexe wondzorg leidt tot snellere wondgenezing en efficiëntere zorg

Waarom maakte zorgverzekeraar VGZ een pilot voor complexe wondzorg in Gouda mogelijk? Over die vraag hoeft wondconsulent Cora Slappendel van ZorgBrug niet lang na te denken. ‘De wondzorg was versnipperd’, zegt ze, ‘het overzicht ontbrak. Meldde een patiënt zich met een wond bij de huisarts, dan stelde die doorgaans een behandelplan voor voor een lokale behandeling. Naar het onderliggend lijden – vaatproblematiek bijvoorbeeld – dat de wondgenezing in de weg kan staan, werd onvoldoende gekeken, uitzonderingen daargelaten. De behandeling werd uitgevoerd door de praktijkverpleegkundige van de huisartspraktijk of een wijkverpleegkundige van de thuiszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit stelde in een rapport dat in Nederland een half miljoen mensen een complexe wond hebben waarbij geen goede diagnose is gesteld. Dat trok veel aandacht van de zorgverzekeraars en VGZ wilde onderzoeken of kwaliteitsverbetering en een kostenbesparing mogelijk was.’ Hiervoor verleende VGZ de regiefunctie voor complexe wondzorg in Gouda aan een uniek samenwerkingsverband. Naast ZorgBrug, dat gespecialiseerde verpleegkundige zorg biedt, zijn hier thuiszorgorganisatie Vierstroom ZorgThuis, het Groene Hart Ziekenhuis en de gespecialiseerde wondzorgaanbieder QualityZorg bij betrokken.

Snel gerichte actie

Nu is van die versnippering geen sprake meer. Vertoont een wond binnen twee tot vier weken onvoldoende tendens tot genezing, dan wordt meteen actie ondernomen. Wijkverpleegkundige Sigrid Waasdorp legt uit: ‘Een verpleegkundig specialist stelt dan een diagnose en schrijft een behandelplan dat daarop aansluit. Ze maakt hierbij thuis bij de patiënt gebruik van diagnostische hulpmiddelen die doorgaans alleen in het ziekenhuis voorhanden zijn: enkel/arm index, teendrukmeting. Ook wordt iedere week een foto van de wond gemaakt met een speciale 3D camera, die de omvang en diepte van de wond en de fase van wondgenezing in kaart brengt. Hiermee is precies te volgen hoe de wondgenezing verloopt. De gebruikte wondmaterialen komen van leverancier Excen. Die houdt ook bij wat er wordt gebruikt, zodat we daar overzicht over hebben.’

Via een app kunnen alle professionals die bij de wondzorg betrokken zijn direct met elkaar communiceren, wat zorgt voor korte lijnen. Sigrid: ‘De huisarts wordt van alle stappen op de hoogte gehouden, want die blijft eindverantwoordelijk. Behalve de huisarts kan ook de wijkverpleegkundige de verwijzing naar de regiefunctie doen. De patiënt wordt dan in principe thuis behandeld. Maar het kan ook bij twee huisartspraktijken. Sommige patiënten vinden dit prettiger.’

Positief

Cora somt de positieve gevolgen op van deze manier van werken: ‘De patiënt weet zeker dat er een zorgvuldige diagnose wordt gesteld, waarbij ook rekening wordt gehouden met het onderliggend lijden dat de wondgenezing hindert. Het behandelplan wordt hierop afgestemd en het proces van wondgenezing wordt heel scherp in de gaten gehouden. Zo nodig wordt de patiënt verwezen naar de vaatchirurg of dermatoloog in het ziekenhuis. Maar door de gerichte behandeling zijn veel minder ziekenhuisopnamen nodig.’

En het werkt, voegt Sigrid hieraan toe. ‘Het aantal aanmeldingen neemt toe’, zegt ze. ‘De wijkverpleegkundigen weten de weg naar ons veel eerder te vinden als ze een wond zien die niet snel genoeg geneest. Die wijkverpleegkundigen zijn echt onze ogen en oren. Natuurlijk willen we dat ook de huisartsen ons sneller weten te vinden, daarom werken we ook om onze naamsbekendheid onder hen te vergroten.’

Na de pilot

De pilot loopt nog tot het einde van dit jaar. ‘Wordt die positief afgesloten, dan kunnen we die volgend jaar voortzetten met het dubbele aantal patiënten’, zegt Cora. ‘Voor dit jaar zijn dat er maximaal honderd. En het is nu natuurlijk nog beperkt tot patiënten die verzekerd zijn bij VGZ. We hopen dat andere zorgverzekeraars de waarde hiervan ook zien en dus gaan aanhaken.’

Is de gekozen opzet dan ook te kopiëren op andere plaatsen in het land? ‘Als de betrokken partijen samenwerken zoals wij hier doen wel’, zegt Cora. ‘Maar het is dan ook belangrijk dat de zorgverzekeraars één lijn trekken in de eisen die ze aan de regiefunctie stellen.’

 KOM IN CONTACT

    CONTACT
Zorgbrug logo
Cookies op zorgbrug.nl

Zorgbrug is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

zorgbrug.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.