Vervallen verlofuren cao Ziekenhuizen

Wettelijk en in de cao Ziekenhuizen is vastgelegd dat verlofuren uit het voorgaande jaar (2021) per 1 juli 2022 komen te vervallen. Deze uren dienen dus voor 1 juli 2022 opgenomen te zijn. De uren kunnen niet meegenomen (gespaard) worden c.q.uitbetaald worden.

Placeholder Alt

De PLB-uren kunnen wel opgespaard worden.

Deze regeling geldt niet voor de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.