Longziekten

Als u Astma of COPD heeft, dan heeft u last van benauwdheid door prikkels van buitenaf. Er zijn verschillende manieren om dit te behandelen. En daarbij is iedere patiënt natuurlijk ook anders. Daarom bieden wij zorg op maat. Onze gespecialiseerd longverpleegkundigen en de verpleegkundig specialisten kunnen u bijstaan, zodat u zo zorgeloos mogelijk kunt omgaan met uw situatie.

astma-monique
Longziekten specialist

Gespecialiseerd longverpleegkundigen

0182 505 050

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag


Gespecialiseerd kinderlongverpleegkundigen

0182 505 596

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag


Onze specialisten

Zorg op maat
Leven met Astma of COPD gaat meestal gepaard met enkele aanpassingen. De ene persoon moet meer aanpassen dan de andere. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld gewend aan het innemen van medicatie, sommige mensen roken en anderen raken bij benauwdheid in paniek. Daarom: zorg op maat.

Wij bekijken uw situatie en leveren de best passende verpleegkundige zorg voor uw situatie. Heeft u bijvoorbeeld een huisstofmijtallergie? Dan legt onze gespecialiseerd longverpleegkundige (desgewenst) een saneringshuisbezoek bij u af. Zo kunnen we passende maatregelen nemen tegen uw benauwdheid.

Onze gespecialiseerd longverpleegkundigen staan klaar om al uw vragen te beantwoorden, zowel thuis als in het ziekenhuis. Van het innemen van medicatie tot begeleiding bij stoppen met roken, elke vraag wordt vanuit vakkennis beantwoord. Ook persoonlijke problemen die verband houden met uw ziekte kunt u met onze gespecialiseerd verpleegkundige bespreken.

Naast onze gespecialiseerde longverpleegkundigen hebben we ook verpleegkundig specialisten in huis. Samen met uw longarts is de verpleegkundig specialist verantwoordelijk voor uw medische en/of verpleegkundige zorg, diagnose en behandeling. Onze verpleegkundig specialisten hebben zowel medische als verpleegkundige kennis en ervaring. Daarom is hun ondersteuning een belangrijke aanvulling op de bestaande medische zorg. Bovendien coördineren zij de longrevalidatie, een traject waarin u onder begeleiding uw klachten en beperkingen kunt verminderen.

Longziekten bij kinderen
Ook kinderen kunnen een longziekte hebben. Met de juiste begeleiding, adviezen en informatie kunnen wij (u en) uw kind helpen, zodat uw kind zoveel mogelijk kind kan zijn en zo min mogelijk beperkt wordt door zijn/haar aandoening.

Onze gespecialiseerde kinderlongverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten kinderlongziekten kunnen veel voor u en uw kind betekenen. Zij zijn gespecialiseerd in astma/bronchiale hyperactiviteit en allergieën. Zij kunnen u en uw kind helpen inzicht te krijgen in de aandoening(en). Ook kunnen zij u en uw kind leren om te gaan met klachten. Hierbij wordt naar het gehele kind gekeken in zijn/ haar eigen situatie. Samen met u en uw kind wordt een behandelplan opgesteld. Zo zorgen zij ervoor dat u en uw kind zorg op maat krijgt.

Indien er sprake is van een huisstofmijt sensibilisatie kunnen de gespecialiseerde verpleegkundigen u informeren over het aanpakken van de huisstofmijt (saneren). Ook kunnen zij bij u thuis een saneringshuisbezoek afleggen waarbij u een op maat gemaakt advies krijgt.

Kinderen (tot 18 jaar) met klachten die kunnen wijzen op  astma/bronchiale hyperreactiviteit kunnen via de huisarts via het ZorgDomein worden verwezen naar de verpleegkundig specialist op de poli kindergeneeskunde van het Groene Hart Ziekenhuis.
De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in kinderlongziekten en combineert zowel de medische als verpleegkundige behandeling.

Kinderen vanaf 6 jaar krijgen eerst een longfunctie onderzoek (Spirometrie) op de afdeling Longfunctie. Hierna neemt de verpleegkundig specialist kinderlongziekten een uitgebreide anamnese af en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Na het stellen van de diagnose worden er verdere afspraken gemaakt over de behandeling en het vervolg.

De verpleegkundig specialisten van ZorgBrug zijn niet alleen actief in het ziekenhuis. In een aantal huisartsenpraktijken in regio Gouda en Waddinxveen verzorgen zij een speciaal spreekuur en ze helpen bij de behandeling en begeleiding van kinderen met bronchiale hyperreactiviteit en astma.

Onze gespecialiseerde kinderlongverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben nauw contact met andere zorgverleners zowel in het ziekenhuis als thuis. Kijk voor meer informatie op: longfonds.nl of astmakids.nl.

Verpleegkundig specialisten
Binnen ZorgBrug werken meerdere verpleegkundig specialisten. De vakgroep Longgeneeskunde kent twee verpleegkundig specialisten: de Verpleegkunidg Specialist Longgeneeskunde en de Verpleegkundig Specialist Longoncologie.

De Verpleegkundig Specialisten verrichten werkzaamheden binnen deelgebieden van de longgeneeskunde en de verpleegkunde. Ze werken nauw samen met o.a. longartsen, huisartsen en fysiotherapeuten.

Verpleegkundig Specialisten zijn zoals je dat noemt: medebehandelaar. Dit houdt in dat ze anamnese verrichten, lichamelijk onderzoek uitvoeren, diagnosticeren en medicatie voorschrijven. Ook maken zij met u een behandelplan en stemmen zij de zorg die u krijgt af met andere disciplines.

Daarnaast leveren Verpleegkundig Specialisten een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kwaliteitszorg. Longartsen en Verpleegkundig Specialisten werken intensief samen aan de continue kwaliteitsverbetering van de longzorg. In de dagelijkse praktijk baseert de verpleegkundig specialist het handelen op de geldende internationale richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen.

Praktische informatie
Voor het maken van een afspraak met een gespecialiseerd longverpleegkundige heeft u geen verwijzing nodig.

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak met de gespecialiseerd longverpleegkundige kunt u gerust contact opnemen via: 0182 505 050, of per mail via: info@zorgbrug.nl. Mocht u fysiek niet in staat zijn om naar de polikliniek in het Groene Hart Ziekenhuis te komen, dan kan de gespecialiseerd verpleegkundige u thuis bezoeken.

Als uw kind al bij de kinderarts komt, kunt u een afspraak maken met de gespecialiseerd kinderlongverpleegkundige. Hiervoor kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau van de kinderpolikliniek van het Groene Hart Ziekenhuis via 0182 505 009.

Als uw kind nog niet bekend is bij de kinderarts en u telefonisch meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerd kinderlongverpleegkundigen via 0182 505 596

Naar aanleiding van uw contact met onze medewerker is het mogelijk dat er een schriftelijke terugkoppeling plaatsvindt aan onder andere: uw huisarts, de wijkverpleegkundige, de fysiotherapeut en de medisch specialist. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u dat aan onze gespecialiseerd verpleegkundige kenbaar maken.

Onze specialisten


caroline-van-etten

van Etten, Caroline

Gespecialiseerd Verpleegkundige Kinderlong

BIG-register: 2901 6387 430

Aandachtsgebieden:
Longziekten

linda-eijking-2

Eijking, Linda

Gespecialiseerd Verpleegkundige Kinderlong

BIG-register: 59001384230

Aandachtsgebieden:
Longziekten

Werknemers ZorgBrug

Scheffers, Marleen

Gespecialiseerd Longverpleegkundige

Aandachtsgebieden:
Longziekten

8cd971f4-ee1a-446f-838c-ebc887a84875-1

van der Wijden, Maud

Verpleegkundig Specialist Kinderlong i.o.

Aandachtsgebieden:
Longziekten

monique-feenstra

Veenstra, Monique

Verpleegkundig Specialist Kinderlongziekten

BIG-register: 227624

Aandachtsgebieden:
Longziekten

Werknemers ZorgBrug

Waijop, Orlane

Verpleegkundig Specialist Kinderlong i.o.

Aandachtsgebieden:
Longziekten

Werknemers ZorgBrug

van Zijl, Sandra

Gespecialiseerd longverpleegkundige

BIG-register: 59912249830

Aandachtsgebieden:
Longziekten