Over ons

Wij zijn ZorgBrug, en wij leveren sinds 2007 hoogwaardige gespecialiseerde verpleegkundige zorg in Gouda, Zoetermeer en omstreken. Wij werken op een andere manier dan u gewend bent. Wij leveren onze zorg namelijk op de plek waar deze het beste geleverd kan worden. Daarom zijn we actief in de thuiszorg, in het ziekenhuis en in zorginstellingen.

onze-zorg-placeholder
placeholder visuals

Wij leveren passende verpleegkundige zorg in verschillende specialisaties. Met name patiënten met een chronische of langdurige ziekte als Parkinson, MS of een ingewikkeld te verzorgen wond kunnen op ons rekenen. Op deze pagina vind je het gehele overzicht van onze specialistische vakgebieden. Naast het leveren van gespecialiseerde verpleegkundige zorg, zijn wij ook een gerenommeerd kenniscentrum voor andere zorgorganisaties. Verschillende organisaties maken gebruik van onze deskundigheidsbevordering om hun bevoegdheid te behouden of om gewoon kennis bij te spijkeren. Lees hier meer over onze scholingen.

Missie, Visie en Kernwaarden ZorgBrug

De kernwaarden, missie en visie bieden een duidelijk kader en richting voor alle activiteiten en beslissingen die er binnen ZorgBrug gemaakt worden. Onze kernwaarden vormen de gedeelde overtuigingen en principes die onze cultuur en ons gedrag beïnvloeden. Onze missie geeft aan waarom we bestaan en welke waarde we willen toevoegen aan de wereld. Onze visie schets het beleid van het toekomstige succes dat we willen bereiken.

Naast verbindend zijn passie en specialist belangrijke kernwaarden voor onze organisatie. Wij zijn partners met verschillende partijen in de regio zoals ziekenhuizen, zorgorganisaties, huisartsen en andere zorgprofessionals. Hierdoor kunnen wij onszelf blijven ontwikkelen en het gemak voor onze patiënten blijven verhogen.

Missie

ZorgBrug is verbindend en levert in brede samenwerkingsverbanden op een passievolle manier specialistische verpleegkundige zorg, in de eerste lijn indien mogelijk en in de tweede lijn indien noodzakelijk.

Visie

ZorgBrug versterkt de zorgketen met het ultieme doel om ervoor te zorgen dat de cliënt de (transmurale) zorg als de beste zorg ervaart. Binnen de keten zorgen wij voor verbinding tussen de cliënt en de medisch specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleging. Wij stimuleren dat de juiste zorg, zo laagdrempelig mogelijk, op een vakkundige manier wordt geboden.

Doorontwikkeling en professionele groei van onze medewerkers staat voorop. Dankzij de specialistische zorg die onze medewerkers leveren, heeft ZorgBrug een regionale rol verworven in het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Daarnaast zorgen wij voor kennisoverdracht naar ketenpartners door het geven van scholingen.

Zo zorgen wij voor beschikbare, betaalbare en doelmatige zorg in de regio.

meerjarenstrategie