Klinische les

Een klinische les is altijd op maat gemaakt en duurt vaak één uur. U en uw collega’s krijgen les over een aandoening en/of ziektebeeld waarover u meer wilt weten, bijvoorbeeld ALS, ziekte van Parkinson, hartfalen, diabetes en COPD.

shutterstock_1306769086
Klinische les

6 - 12 deelnemers deelnemers

1 uur

Praktijk & Theorie

Binnen een uur tijd zorgen wij ervoor dat uw kennis over een specifiek ziektebeeld weer opgefrist is, zodat u zo snel mogelijk uw nieuwe kennis kunt toepassen in de praktijk. U leert wat de specifieke aandoening inhoudt, bij wie het veelal voorkomt, wat complicaties kunnen zijn en welke handelingen en/of benaderingen verbetering kunnen brengen. Deze lessen kunnen zowel theoretisch als praktisch, of een combinatie hiervan, zijn.

Doelgroep

Organisaties binnen de zorgsector.

Praktische informatie

Deze scholing is zowel online als fysiek. Heeft u vragen of wilt u een groep aan melden voor deze scholing? Neem contact op met scholing@zorgbrug.nl via onderstaande knop.